Cẩm nang hướng dẫn Bắt đầu cuộc sống tại Úc phần 1: Chính phủ Úc, điện thoại, múi giờ và tự phục vụ

Thứ Ba, 23/04/2024

9:00 pm(VN)

-

12:00 am(AU)

dropdown weather

Đang hiển thị

Thành phố khác

Rao vặt
VN EN

Cẩm nang hướng dẫn Bắt đầu cuộc sống tại Úc phần 1: Chính phủ Úc, điện thoại, múi giờ và tự phục vụ

16/01/2024

Chào mừng quý vị đến với nước Úc. Cẩm nang này dành cho tất cả di dân tương lai và di dân mới đến Úc tạm trú hay thường trú. Các người bảo trợ cũng có thể thấy tập sách này có ích. Người tị nạn và người nhập cư theo diện nhân đạo cũng nên tham khảo thông tin Department of Immigration and Border Protection (DIBP) và Department of Social Services (DSS) dành riêng cho mình.

 

Các cơ quan công quyền và tổ chức cộng đồng cung cấp cho cư dân Úc nhiều dịch vụ khác nhau. Tập sách này sẽ giới thiệu cho quý vị biết các dịch vụ và các trợ giúp có sẵn và quý vị có thể tiếp xúc với ai để được hướng dẫn.

 

Những vấn đề quý vị sẽ phải đương đầu khi bắt đầu cuộc sống mới tại Úc sẽ khác với những gì quý vị phải đương đầu ở nước nhà. Tuy nhiên, có rất nhiều dịch vụ để giúp quý vị định cư thành công và trở thành thành viên có ích của xã hội Úc cũng giống như hàng triệu người đã đến Úc trước quý vị.

 

Những gì quý vị cần biết về nước Úc

Chính phủ Úc

Úc có ba cấp chính phủ – liên bang, tiểu bang hoặc lãnh địa và chính quyền địa phương – cung cấp các dịch vụ cho di dân và cư dân.

Các tiểu bang New South Wales (NSW), Queensland (Qld), Nam Úc (South Australia (SA)), Tasmania (Tas.), Victoria (Vic.) và Tây Úc (Western Australia (WA)) và Lãnh địa Bắc Úc (Northern Territory (NT)) được chia thành nhiều địa phận chính quyền địa phương do hội đồng thành phố địa phương quản lý. Tại Canberra, Lãnh địa Thủ đô Úc (Australian Capital Territory (ACT)), Chính phủ cung cấp các dịch vụ của hội đồng thành phố địa phương cùng nhiều dịch vụ thông thường do chính quyền tiểu bang cung cấp.

Muốn biết thêm thông tin về cơ cấu hoạt động của chính phủ tại Úc, xin quý vị đọc tại www.australia.gov.au/about-government

Điện thoại và gọi điện thoại

Tại Úc, quý vị có thể gọi điện thoại bằng điện thoại thường (hoặc điện thoại bàn), điện thoại công cộng hoặc điện thoại di động. Số điện thoại có thể bắt đầu bằng số

• 13/1300 (cước gọi địa phương)
• 1800 (miễn phí)
• 04 (di động) hoặc
• 02,03,07,08 (mã số địa phương hay mã số vùng).

Nếu gọi điện thoại đến số điện thoại có cùng mã vùng, quý vị không cần bấm số mã vùng. Gọi từ điện thoại di động này đến điện thoại di động khác không đòi hỏi phải bấm mã số vùng.
Cước gọi sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại điện thoại quý vị sử dụng, công ty điện thoại và thuê bao điện thoại quý vị chọn. Nếu không chắc về cước gọi, quý vị nên hỏi công ty điện thoại.

Muốn biết thông tin về cước gọi đến các số bắt đầu bằng 13/1300 hoặc 1800 tại Úc, xin quý vị đọc tại www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma

Muốn gọi đến số điện thoại không bắt đầu bằng 13, 1300 hoặc 1800:

• Nếu gọi điện thoại nội trong nước Úc, quý vị bấm mã số vùng, sau đó bấm số điện thoại. Ví dụ như muốn gọi từ Melbourne tới Sydney, quý vị sẽ bấm mã số vùng 02 (của Sydney), sau đó là số điện thoại.
• Nếu gọi ở ngoài nước Úc:
o Khi sử dụng điện thoại thường, bấm mã số gọi điện thoại quốc tế dành cho quốc gia nơi quý vị gọi điện thoại, tiếp theo là số nước Úc 61, mã số vùng bỏ số 0 và sau đó là số điện thoại.
o Khi sử dụng điện thoại di động, bấm số +61, tiếp theo là mã số vùng bỏ số 0 và sau đó là số điện thoại.
o Khi gọi đến số điện thoại di động ở Úc, quý vị nên hỏi công ty điện thoại địa phương xem có cần phải bấm mã số gọi quốc tế hay không, sau đó bấm số +61, tiếp theo là số điện thoại bỏ số 0 trong mã số vùng.

Nếu muốn gọi điện thoai quốc tế từ nước Úc, quý vị bấm mã số gọi quốc tế của Úc là – 0011.

Niên giám điện thoại

Hiện nay nước Úc có hai niên giám điện thoại chính. Yellow Pages liệt kê số điện thoại của các doanh nghiệp như các cửa tiệm và các thợ theo từng loại dịch vụ hoặc sản phẩm.

White Pages liệt kê các doanh nghiệp cùng người dân theo tên. White Pages cũng có một phần dành cho chính phủ với các chi tiết liên lạc của cơ quan công quyền Úc tại địa phương, tiểu bang hay lãnh địa. Chúng được đề cập đến trong toàn tập sách này.

Những niên giám điện thoại này miễn phí và được phân phát đến cho mỗi hộ gia đình hàng năm. Các bưu cục và thư viện cũng có các niên giám điện thoại. Trên mạng Internet, quý vị có thể truy cập Yellow Pages tại www.yellowpages.com.au và White Pages tại www.whitepages.com.au hoặc gọi cho Tổng đài Trợ giúp (Directory Assistance) qua số 1223 (gọi miễn phí).

Múi giờ

Nước Úc có ba múi giờ - Giờ Chuẩn Đông bộ Úc (AEST hoặc EST), Giờ Chuẩn Trung tâm Úc (ACST) và Giờ Chuẩn Tây bộ Úc (AWST).

Chế độ tiết kiệm Thời giờ Ban Ngày (Đổi Giờ) áp dụng đối với một số tiểu bang từ tháng 10 đến tháng 4 – muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving

Tự phục vụ

Nhiều tổ chức có các cách thức để quý vị khỏi phải tới văn phòng của họ để giải quyết vấn đề hoặc đăng ký dịch vụ. Các cách thức tự phục vụ bao gồm: gọi qua đường dây điện thoại và tài khoản trực tuyến.

Quý vị có thể thực hiện hầu hết công việc liên quan đến Centrelink, Medicare và Child Support bằng dịch vụ tự phục vụ qua:

• myGov tại www.my.gov.au
• các ứng dụng di động Express Plus tại www.humanservices.gov.au/expressplus
• điện thoại số 136 240 để sử dụng dịch vụ tự phục vụ hoặc
• truy cập www.humanservices.gov.au/selfserviceprogram

 

(Còn nữa)

 

Thoibaovietuc.com/Nguồn Bộ Dịch vụ Xã hội Australia

Copyright © 2022 Thời báo Việt Úc. All Rights Reserved

Mail
Zalo
Hotline

Hotline

SMS

Zalo Chat

Fanpage